DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Články

Články ze zprovodaje obce Jevišovka:

č. 3/2013

Vážení spoluobčané, jak asi všichni už víte naše sdružení pro Vás dělá spoustu akci.

Letošní rok jsme zahájili dne 9.února 2013 Masopustní veselici, akce se nesla spíše takovým rodinný duchem. V maskách se nás sešlo jen 16 a bez masek se zábavy zúčastnilo 30 lidí.

Pro sportovce jsme po delším odkladu pořádali druhý ročník Jevišovského kopance, což je turnaj v nohejbale, který se uskutečnil 19.června 2013. Přihlásilo se osm týmů. Vítěz tohoto turnaje byl tým Tygří komáři s členy: Škrdla Václav, Vrška Josef, Černý Martin. Na druhém místě byl tým Ňufáci s členy Beneš Miroslav, Lukáč Lubomír, Dobrovolný Lukáš a jako třetí byli Zmotanci s posádkou Liška Petr, Závody Karel a Robeš Josef.

Další v pořadí byly Jevišovské krojované hody 20.července 2013, letos se nám po dlouhé době opět vydařilo počasí a mohli jsme posedět venku na novém areálu. Hody začali hned z rána okolo 9 hodiny u paní starostky, kde chasa dostala hodové právo, odpoledne se konalo zpívaní pod májou a večer program završil hodovou zábavou. V krojích jste mohli vidět jako hlavní pár Miroslava Majerského a Kristýnu Vrškovou za nejmladší pár byl Martin Černý s Vendulou Škrdlovou, dále v krojích byli: Patrik Němec a Denisa Tisoňová, Antonín Marek a Nikol Piškulová, Matěj Kubiš a Kateřina Kolajová, Zdenek Hampl a Eliška Wernerová, Filip Werner a Soňa Majerská, jako doprovod žíznivé chase a kapele byli sklepnici Miroslav Daňhel a Josef Robeš. K tanci a k poslechu hrála skvělá kapela Horenka z Bořetic. Účast na večerní zabavě byla hojná 2 lidi v krojích jako přespolní a dalších 282 lidí, děkuji.

Touto cestou bych chtěl ještě poděkovat naším sponzorům a pomocníků, kterými byli: Apex HD, Ladislav Badalík, Kovo Malík, Drnholecká chasa, Vinofol, Grand Jocker, Milan Kubát, Cherokee Security – Michal Hušek, Jan Pluskal, David Suparič, manželé Markovi, pivovar Černá Hora, Gasvín, Radek Spodný a další, obec Šanov a samozřejmě za 15.000 finanční dar obec Jevišovka. Velký dík patří i Vám za finanční dary, pomoc a účast na hodech. Dále děkuji pořadatelů za jejich dobře odvedenou práci a pevné nervy za barem, vstupem a na place.

Další zábavu, kterou jsme pořádali 17.srpna 2013 pod názvem Po-hodová zábava proběhla opět za krásného počasí venku. Účast na zábavě bylo 99 lidí, k tanci hrála kapel Denwer z Mikulova.

Dále připravujeme Martinskou Husu 16.listopadu a mikulášskou besídku pro děti 7.prosince.

za chasu předseda Jiří Skokanitsch

č. 4/2012

Mikulášká besídka
Proběhla dne 1. prosince 2012 v době od 15:30 do 17:00. Zúčastnilo se jí okolo 40 dětí, bohužel jsem měli po minulých zkušenostech jen 32 balíčků, ale naštěstí byly mezi dětmi i ty zlobivé a čerti měli v záloze brambory a uhlí. Pro děti byly připraveny soutěže: lentilka na špejli, vajíčko na lžičce a plechovky. Po soutěžení pokračoval program diskotékou a poté přišel i Mikuláš a dětem rozdal za básničky balíčky se sladkou odměnou.
Martinská husa
Letošní účast byla slabší - pouze 75 lidí. Celkem bylo připraveno 120 porcí jídel, v nabídce bylo husí nebo kuřecí stehno, dále vepřové výpečky, pokrmy jsme podávali s červeným i bílým zelím a houskovým i bramborovým knedlíkem.
Krásnou atmosféru po celou dobu akce vytvořila cimbálová muzika Javorníček z Brna. Ke koštu vín bylo letos zakoupeno a přivezeno 42 vzorků, z toho bylo 7 vín mladých a 35 svatomartinských. Nejchutnější vína podle konzumace byla hlavně vína mladá, ta z naší nabídky zmizela jako první.
U vstupu každý návštěvník dostal svoji skleničku s naším logem i s uvítacím vzorkem mladého vína, Podle stanov se svatomartinské víno může podávat až 11.11. v 11 hodin a 11 minut. Toto jsme dodrželi. Děkujeme obci, že zakoupili nové větší talíře. Akce nebyla sice výdělečná, ale budeme se na všechny občany i jejich přátele a známé těšit i v příštím roce v sobotu 16.11. 2013. Ještě jednou všem hostům děkujeme, že se svatomartinských hodů zúčastnili.
Žádnou další akci v tomto roce již nepořádáme, ale budeme se na vás těšit v příštím roce - 9. 2. 2013 na Masopustní veselici.
Za Jevišovskou chasu Vám přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu, bez velkých předvánočních stresů při shánění dárků. Dále vám přejeme šťastný vstup do následujícího roku a hlavně, abyste měli více času na naše akce, které pořádáme jen pro vás.
Jiří Skokanitsch, předseda Jevišovské chasy o.s.

č. 3/2012

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o průběhu letních akcí, které organizovala Jevišovská chasa o. s. Jak určitě všichni víte, 21. 7. 2012 proběhly v naší obci již čtvrté krojované hody. Průvod obcí začal okolo osmé hodiny ranní za doprovodu dechové kapely Skaláci. V krojích jste letos mohli spatřit Miroslava Lukáče a Martinu Lukáčovou (hlavní stárek a stárka), Lubomíra Lukáče a Veroniku Vrškovou (nejmladší pár), Filipa Wernera a Soňu Majerskou, Matěje Kubiše a Annemarii Kubišovou, Miroslava Majerského a Kristýnu Vrškovou, Martina Černého a Elišku Vrškovou, Zdenka Hampla a Kateřinu Kolajovou a Antonína Marka a Nikol Piškulovou. O dostatečný pitný režim se starali sklepníci Miroslav Daňhel a Josef Robeš. Průvod obcí probíhal hladce, počasí nám do jisté míry přálo. Celkově se po obci vybralo 17 000 tis. Kč. Tato částka byla následně použita na úhradu půjčovného za kroje. Všem, kteří naší chase poskytli příspěvek, vřele za celé sdružení děkuji. Kolem čtvrté hodiny odpolední proběhla dětská krojová zábava, na kterou se dostavilo mnoho rodičů s dětmi. Důkazem úspěchu jako každý rok byly veselé a spokojené pohledy samotných dětí. Osmou hodinou večerní jsme odstartovali krojovou zábavu, na kterou se dostavilo 239 hostů. Výtěžek ze vstupného byl použit na úhradu kapely. K tanci a poslechu Vám opět hrála dechová kapela Skaláci. Všem zúčastněným děkujeme za výbornou atmosféru a za to, že vše proběhlo hladce a bez jakýchkoliv konfliktů či zádrhelů. Poděkování dále patří všem, kteří se podíleli na samotné organizaci, tudíž členům chasy, hlavně předsedovi chasy Jiřímu Skokanitschovi a také Radku Spodnému za zorganizování občerstvení pro hosty, dále také Ivetě Zouharové, Jiřímu Kolegarovi, Alexandře Hromkové a Lucce Dudové za výběr vstupného. Děkujeme také zastupitelstvu
obce za zprostředkování velkého párty stanu, který vlastní mikroregion Hrušovansko. Jsme opravdu rádi, že se nám podařilo tuto krásnou tradici v naší obci obnovit a že ze strany občanů se nám dostává kladných reakcí a poznatků.
Další naší akcí byla Po-hodová zábava, která proběhla 25. 8. 2012. Na večerní zábavu, která probíhala v kulturním domě, se dostavilo 106 hostů, převážně občanů Jevišovky. K občerstvení nechyběl první burčák z Novosedel od pana Trefilíka. K tanci a poslechu nám hrála kapela z Březí – Denwer s kapelníkem Danielem Bedřichem. Tancovalo se a zpívalo až do druhé hodiny ranní. Děkujeme všem, co se zapojili do zorganizování akce a samozřejmě i hostům, bez kterých se žádná z našich akcí neobejde.Velký dík patří členům i nečlenům chasy, kteří obsluhovali za barem (Jiří Skokanitsch, Miroslav Beneš, Miroslav Lukáč a Alexandra Hromková) a také našim „vstupenkářkám“ (Soňa Majerská a Kristýna Vršková). Jsme rádi, že občané Jevišovky podporují tuto akci svou každoroční bohatou účastí. Přece jenom z celkového počtu 600 obyvatel včetně mladistvých a dětí se dostavila jedna šestina obyvatel.
Naší další akcí bude Martinská husa, která proběhne v neděli 11. 11. 2012 od 11: 00 hod. Nebudou chybět tradiční pokrmy a košt Svatomartinského vína, které bude otevřeno dle regulí právě v jedenáct hodin dopoledne. Příjemnou atmosféru zpestří cimbálová muzika.
Za Jevišovkou chasu, o. s. Miroslav Lukáč

č. 1/2012

Masopustní průvod a veselice 18.2.2012
Vážení občané děkujeme, že jste se v hojném počtu zúčastnili naší Masopustní veselice. Dorazilo k nám 54 hostů, z toho
bylo jen 10 v masce. Letos se nám konečně podařilo i pochovat naši basu - kytaru Gizelu Lechcerozladěnou Strunovou. Pochování basy se konalo v sále okolo 23. hodiny. K tanci nás doprovázel Josef Rosprym se zpěvačkou až do druhé ranní hodiny. Fašankový průvod maškar byl složen jen z chasy. Doufám, že se v příštím roce přidáte i vy ostatní. Po obci jsme na mýtném vybrali 4 000,- Kč, což je o jeden tisíc více jako vloni. Za vaše dary moc děkujeme. Společně se zase potkáme až na Jevišovských krojovaných hodech, které se konají 21.července 2012. Kdo chce jít do kroje, ať se k nám přidá hned první sobotu po Velikonocích na první zkoušce. Na stránkách naleznete fotky a nově i kontakty na kapely, co u nás hrály.
Za Jevišovkou chasu, o. s. Jiří Skokanitsch

č. 3/2011

Kulturní akce Jevišovské chasy:
Važení spoluobčané, jak všichni víte, letos proběhla spousta akcí pořádaných Jevišovskou chasou: Masopustní veselice, Velikonoční vajíčko pro děti a akce největší - Jevišovské krojované hody. Ty proběhly dne 16. července 2011, konečně letos za krásného letního počasí, tedy celý den i noc venku. Obcházení obce i večerní zábavu doprovázela dechová kapela Horenka z Bořetic.
Hody byly zahájeny v 9 hodin u hlavní stárky, kterou letos byla Edita Luknarová. Poté si chasa od paní starostky převzala hodové právo a vyrazila průvodem na zvaní na večerní zábavu. Všem, u kterých jsme se nezastavili s pozváním, se tímto omlouváme, naše obec je na jeden den docela velká. A všem, ke kterým jsme se při průvodu dostali, děkujeme za připravené občerstvení i dary. Z finančních příspěvků jsme mohli uhradit půjčovné za kroje, kapelu a další výdaje spojené s přípravami. Děkujeme samozřejmě i Sanatoriu v Jevišovce za finanční příspěvek. Dále děkujeme sponzorům za jejich dary. Letos jimi byly firmy: Lohmann&Rauscher, BM Auto, Vinofol, MUDr. Milan Kantorek, Grand Joker a Obec Jevišovka. Děkujeme i za vaši účast na večerní zábavě, které se zúčastnilo 263 platících a 4 krojovaní. Velký dík patří lidem, kteří se podíleli na přípravách hodů.
Předposlední akce, která se konala, byla Po-hodová zábava dne 20. srpna 2011. K tanci a poslechu hrála skupina Denver z Březí. Účast byla hojná, 118 lidiček. Počasí bylo přívětivé a mohlo se tancovat opět venku. I zde bych chtěl poděkovat všem členům chasy za jejich pomoc.
Poslední akci sice Jevišovská chasa nepořádala, ale vystupovaly zde dva krojované páry společně s NS Pálavou na odpolední přehlídce souborů, bylo to na Kiritofu dne 4. září 2011.
Děkuji všem občanům, že se pravidelně stávají našimi hosty, a doufám, že se i nadále spolu budeme potkávat na dalších zábavách i jiných akcích.

Jevišovská chasa pro vás letos ještě připravuje :
12. 11. 2011 (sobota) Martinská husa - degustace vín a tradičního svátečního pokrmu – sál KD Jevišovka
3. 12. 2011 (sobota) odpolední program pro děti - A možná přijde i Mikuláš – sál KD Jevišovka
3. 12. 2011 (sobota) 3. mikulášská zábava – karaoke party – sál KD Jevišovka
5. 12. 2011 (pondělí) večerní průvod postav čertů, andělů a samozřejmě Mikuláše

Jiří Skokanitsch, předseda Jevišovské chasy

č. 1/2011

Masopust
V předešlých letech nám masopust připomínaly děti naší mateřské školy, které se vydávaly na masopustní průvod vesnicí.
Letos se této akce ujala Jevišovská chasa. Dne 26. února 2011 se ve 14 hodin vydal na obchůzku průvod masek. Večer ve 20 hodin pokračovala zábava masopustní veselicí, k tanci a poslechu hrála hudební skupina Atlantic.  (Jitka Radkovičová)

č. 3/2010

Vážení spoluobčané,
jak určitě všichni dobře víte, 17. července proběhly u nás v Jevišovce krojované hody. Průvod obcí začal v devět hodin. Jakmile se sešla celá chasa, vyrazila pro hodové právo k panu starostovi. Potom přišel na řadu samotný průvod obcí a zvaní na hody. Děkujeme všem občanům, kteří nám přispěli do společné kasy. Vybrané peníze jsme mohli použít na zaplacení krojů, části kapely a dalších nákladů, spojených s celkovou přípravou. Dětská zábava, která se konala ve čtyři odpoledne měla veliký úspěch. Byli jsme až překvapeni z toho, kolik dětí (v krojích i bez krojů) a rodičů se přišlo podívat a pobavit se. Jelikož nám počasí opět nedopřálo uspořádat večerní, hodovou zábavu pod širým nebem, byli jsme nucení se přesunout v rekordním čase do kulturního domu. Děkujeme všem návštěvníkům (255 platících), že tolerovali menší organizační zmatek. Zároveň všem, kteří se podíleli na stěhování barů a kapely. Poděkování patří samozřejmě sponzorům, bez kterých bychom hody nejspíš nemohli zrealizovat. Sponzory byli: Sanatorium MUDr. Hany Tomášové (finanční příspěvek); BM AUTO – pan Bystřický (finanční příspěvek); Lohmann & Rauscher – pan Vonyš (finanční příspěvek); MUDr. Milan Kantorek (finanční příspěvek); Miroslav Tisoň – instalatér, topenář (finanční příspěvek); Smíšené zboží Jiří Pražák (finanční příspěvek + občerstvení); P + K Houtblok – Jiří Pražák ml. (doprava, poskytnutí dřeva); Občerstvení u Pospíšků (poskytnutí traktoru); SPS Mont – Jiří Skokanitsch (doprava, osvětlení); VINOFOL Novosedly (víno pro chasu), Veronika Danihelová (doprava, fotografování). Poděkování patří i obcím Jevišovka, Brod nad Dyjí a Břežany za bezplatné poskytnutí stolů a lavic. Obci Drnholec za půjčení vzpěr a lan na stavění máje a za poskytnutí udírny. Děkujeme také občanům, kteří obsluhovali za barem, velmi nám pomohli. Je to pan Majerský Miroslav, Bergman Vladimír, Šrámková Alexandra, Beránková Marcela, Dědík Jan, Josef Kurtina, Soňa Majerská, Denisa Tisoňová, Karel Závody. Za poskytnutí výborného vína děkujeme panu Škrdlovi. Velké poděkování patří s mozřejmě všem členům jevišovské chasy za pomoc při chystání, zařizování a organizování. Děkujeme tedy opravdu všem, co věnovali část svého volného času na jakoukoliv organizační věc, týkající se letošních hodů. Díky podpoře občanů, která je pro nás velmi důležitá, můžeme úspěšně plnit naše cíle (obnova tradic a zvyků) a pokračovat v naší činnosti.

Miroslav Lukáč, předseda Jevišovské chasy o. s.

č. 2/2010

Věříme, že se tentokrát počasí vydaří. Začínáme od 8:00 průvodem obcí. Na odpoledne bude připraven bohatý program pro děti i rodiče. Všechny Vás srdečně zveme.

Letos uvidíte v kroji :
Hlavní stárci : Zdenka Kolegarová - Miroslav Lukáč
Za nejmladší: Marie Petráková - František Hudec
Martina Lukáčová - Antonín Marek
Lucie Škrdlová - Martin Černý
Edita Luknarová - Zdeněk Hampl
Renata Šusterová - Miroslav Majerský
AnneMarie Kubišová - Roman Hudec
Markéta Hudecová - Tomáš Zámečník
Sklepníci: Jiří Skokanitsch, Miroslav Beneš, Miroslav Danihel

Miroslav Lukáč – předseda o.s.

č. 1/2010

Jevišovská chasa, občanské sdružení
Naše sdružení má za sebou téměř rok působení v naší obci. Dovolte mi, abych jménem všech členů poděkoval za přízeň všem občanům Jevišovky. V prvním čísle Zpravodaje bych chtěl informovat o plánovaných akcích pro letošní rok. Některé akce zachováme, některé se pokusíme realizovat nově. V průběhu roku samozřejmě každou akci upřesníme nejen ve Zpravodaji, ale také na nástěnkách obce. První akcí v letošním roce bude akce pro děti Hledání vajíček 2010. Tato akce se uskuteční v odpoledních hodinách na Velikonoční pondělí ( po pomlázce ), 5. dubna 2010. Na návsi a v okolí obecního úřadu bude rozmístěno a uschováno několik desítek vajíček. Cílem hry bude najít co nejvíce vajec a za ty potom děti dostanou sladké odměny. Další akcí budou Krojované hody, které se letos budou konat 17. července. K tanci a poslechu zahrají Skaláci. Pohodová zábava by mohla být v sobotu 21. srpna. Program této zábavy bude doplněn v průběhu roku. V sobotu 28. srpna plánujeme 2. ročník nohejbalového turnaje. Pro velký úspěch bude určitě i Mikulášská besídka a zábava, tuto plánujeme na 4. prosince. Věříme, že vaší účastí na těchto akcích projevíte zájem o zpestření kulturního a sportovního života v naší obci. Rádi bychom také spolupracovali na akcích pořádaných Obcí Jevišovka a také tělovýchovnou jednotou Jevišovka.

Miroslav Lukáč, předseda občanského sdružení

č. 4/2009

Chtěl bych opět prostřednictvím Zpravodaje připomenout občanům činnost občanského sdružení Jevišovská chasa, jehož činnost se začala v letošním roce úspěšně vyvíjet. První akcí, na kterou jsme se pečlivě připravovali, byly krojované hody, které se konaly v Jevišovce po dlouhých 14-ti letech. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří podpořili organizaci hodů a jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, že i přes nepřízeň počasí se krojované hody vydařily. Díky tomu mohla být realizována další kulturní akce a to Po-hodová zábava a také sportovní turnaj v nohejbalu. Zajímavá jsou také čísla. Účast na krojovaných hodech – celkem 265 platících návštěvníků, na Po-hodové zábavě 127 platících a sportovního utkání se zúčastnily 4 družstva. Všem, kteří se zúčastňují těchto akcí, chceme poděkovat za zájem o kulturní a sportovní dění v obci a ubezpečit je, že nás tímto podporují a pomáhají nám k tomu, abychom zahnali nudný a stereotypní život v obci a vymýšleli další a další akce. Nesmím také zapomenout na naše sponzory a to především Obci Jevišovka, JUDr. Vonyšovi, Mudr. Kantorkovi, p. Pražákovi ml., p. Miroslavu Tisoňovi, p. Bystřickému. Díky patří také všem občanům Jevišovky, kteří přispěli chase do kasičky při zvaní na hodovou zábavu.V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům Jevišovské chasy, kteří věnovali neskutečné množství energie a času k realizaci cílů sdružení. Nebýt našeho úsilí, nic se neděje a my žijeme stále svůj starý styl života. Je důležité také zmínit to, že si rádi vyslechneme jakoukoliv výtku vůči nám. Jsme mladí a nezkušení, proto každou připomínku bereme jako radu, která nám pomůže se zdokonalit a vyvarovat se následných možných chyb. Nabíráme zkušenosti a věříme, že starší občané budou natolik tolerantní a chápaví, že nám nebudou házet klacky pod nohy, naopak ukáží nám, že si uvědomují to, že všechny začátky jsou složité a k tomu, abychom rostli, potřebujeme zkušenosti, zájem a podporu občanů. Závěrem bych Vás chtěl srdečně pozvat na První mikulášskou zábavu, která se bude konat 5. prosince 2009. Připravujeme odpolední program pro děti, který bude začínat ve 14:00 hod. a večerní show pro dospělé,začínající ve 20:00 hod. K tanci a poslechu bude hrát kapela Kolorez. Prosím sledujte informační tabule před obecním úřadem, kde se dozvíte více informací. Věříme, že budete nadále pokračovat se skvělou návštěvností našich akcí a přijdete se na obě, jak na odpolední tak večerní zábavu podívat a projevit tak to, že nás podporujete a samozřejmě, že se chcete bavit. Těšíme se na Vás.

Za Jevišovskou chasu o. s., Miroslav Lukáč, předseda

č. 2/2009

Jevišovská chasa o. s.
Milí občané, s velkým nadšením bych Vám chtěl přiblížit informace o nově vzniklém občanském sdružení v obci. Naše vesnice se za poslední léta stává hezčí a hezčí, což můžeme za tenhle vývoj poděkovat našemu panu starostovi. Avšak jedna, velice důležitá věc nám zde stále chybí. Je to pestrý kulturní život. Proto jsme se my, mladí, rozhodli něco změnit a založili jsme občanské sdružení, které nám umožní obnovit a vytvořit bohatý kulturní život obce. Pro začátek je naším největším cílem obnovit tradici hodů. Všechno se nám daří a můžeme s jistotou říct, že letos 18. července se budou konat v Jevišovce po čtrnácti letech hody (poslední se podle kroniky konaly 19. a 20. 8. 1995). Podařilo se nám dát dohromady celkem 7 párů a 2 sklepníky. Za nejstarší pár letos půjdou Miroslava Spodná a Lubomír Lukáč a za nejmladší pár Zdenka Kolegarová a Miroslav Lukáč. Možná se ptáte proč pouze jeden den? Na to je velice lehká odpověď, a to že po tolika letech nevíme, jaký bude zájem občanů. Avšak nebojte se, letošní hody budou mít vše, co mít mají. V dalších letech již samozřejmě počítáme s dvoudenní zábavou. Avšak to není vše! Do budoucna plánujeme mnoho dalších společenských akcí (zábavy, posezení u cimbálu, spolupráce na Dni dětí a matek, aktivity spojené s každoročním pořádáním cyklistických závodů a mnoho dalších činností). Naše vyhlídky jsou velmi lákavé, avšak jejich realizace bude stát hodně úsilí a času. I přesto věříme, že se nám bude dařit, a že budeme mít dostatečnou podporu od většiny občanů. Myslím si, že většině z nás záleží na dění v naší obci, a proto se nebojím, že bychom měli problémy s oživením kulturního života občanů, které je v dnešním stereotypním stylu života velmi důležité.

Miroslav Lukáč, předseda sdružení